INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi cateringu świadczonej podczas realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0191/18 Czytaj dalej INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu treningów integracji emocjonalnej, treningu kompetencji rodzicielskich i partnerskich oraz wykonania diagnostyki integracji sensorycznej w ramach realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD. 09.01.00-20-0191/18. Czytaj dalej INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze – doradca zawodowy

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu „Aktywni to MY” oraz wypracowaniu indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce wpłynęła jedna oferta Pani Lucyny Wójcik.

  2. Stosując algorytm obliczania punktacji, Zamawiający przyznał następujące punkty oceny oferty:

Czytaj dalej Informacja o wyborze – doradca zawodowy

Informacja o wyborze – psycholog

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnych spotkań z psychologiem polegających na diagnozie potrzeb uczestników projektu „Aktywni to MY” oraz wypracowaniu indywidualnej opinii psychologicznej o każdym uczestniku projektu.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Panią Joannę Szerenos.

Czytaj dalej Informacja o wyborze – psycholog