Warsztaty kulinarne

19 lutego 2020r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyły się warsztaty: kulinarne, edukacji ekonomicznej oraz niemarnowania żywności. W warsztatach wzięło udział ok. 20 uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Żywności Suwałki-Białystok. Czytaj dalej „Warsztaty kulinarne”

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że: Czytaj dalej „ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM”

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że: Czytaj dalej „ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20.

Gmina Miejska Hajnówka

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

jako podmiot wyznaczony do realizacji projektu w razie otrzymania dofinansowania

w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów Czytaj dalej „OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20.”

FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Ferie zimowe już za nami. Dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce mogły spędzić ferie zimowe korzystając z wielu atrakcji. W świetlicy organizowane były różnego rodzaju zajęcia. Dzieci miały zapewnioną opiekę wychowawczą, zorganizowany czas wolny, mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zjeść ciepły posiłek. Czytaj dalej „FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”