Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Hajnówka, dnia 21-08-2020 r.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ¾ etatu. Czytaj dalej „Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce”

 

Hajnówka, dnia 21.08.2020r.

 

Informacja Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce (¾ etatu) w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 5 sierpnia 2020 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Marzena Tichoniuk Hajnówka

 

 

 

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce

Barbara Sienkiewicz-Surel

 

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z Zarządzeniem Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 6/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela informujemy, iż w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. – Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny przypadające w 2020 roku w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę – dzień 31 sierpnia 2020 r. (poniedzialek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS w Hajnówce. Dlatego też w dniu 31 sierpnia (poniedziałek) 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnowce będzie nieczynny. Czytaj dalej „KOMUNIKAT”

INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko pracyasystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko asystenta rodziny (dwa etaty, na zastępstwo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. Czytaj dalej „INFORMACJA”

Wakacje w Świetlicy – część 2

Kolejne dni spędzane w świetlicy obfitowały w wiele atrakcji. Graliśmy w gry świetlicowe i podwórkowe, wychodziliśmy na plac zabaw, tworzyliśmy teatrzyki zainicjowane przez dzieci. Na warsztatach plastycznych powstały między innymi przepiękne pejzaże malowane pastelami, słoneczniki ze starych płyt CD oraz kwiaty wyszywane metodą haftu matematycznego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji mogliśmy korzystać z atrakcji Parku Wodnego w Hajnówce. Do końca wakacji zagościmy tam jeszcze kilka razy. Czytaj dalej „Wakacje w Świetlicy – część 2”

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Hajnówka, dnia 05.08.2020 r.

 

Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: asystent rodziny (2 etaty – na zastępstwo) w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 29 lipca 2020 roku wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania

1. Justyna Paszko                Kotłówka

2. Aneta Stachera               Piaseczno

3. Sylwia Stepaniuk            Lipiny

 

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Hajnówka, dnia 05-08-2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko:

referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W czerwcu i lipcu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia skorzystali beneficjenci, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. W trakcie porad uczestnicy mieli okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki spotkaniom indywidualnym doradca zawodowy zapoznał się z potrzebami uczestników. Beneficjenci zostali skierowani na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl spotkań indywidualnych z psychologiem. W ramach przewidzianych działań uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach ścieżki reintegracji, która będzie zgodna z indywidualną diagnozą potrzeb każdego z uczestników.