ZAPYTANIE OFERTOWE

Hajnówka, dn. 30.11.2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostawę 161 paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „ZAPYTANIE OFERTOWE”

KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo – PS-V.9421.173.2020.AM) z dnia 12 listopada 2020 roku informujemy, że na okres od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada  2020 r. zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Czytaj dalej „KOMUNIKAT”

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko opiekun osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko opiekun specjalistyczny osób zależnych w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (1– etat) w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

APEL do mieszkańców miasta Hajnówka !

W związku z sytuacją epidemiologiczną obejmującą nasz kraj, w trosce o mieszkańców miasta Hajnówka, w szczególności seniorów, osoby schorowane oraz o obniżonej odporności zwracamy się z apelem do tych, którzy potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, takich jak: zakupy, zaopatrzenie w leki, o zgłaszanie swoich potrzeb do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, pod numerem telefonu 85 682 20 11, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00, bądź poza godzinami pracy Ośrodka pod numerem telefonu 506 925 090 , lub na adres email: mops-hajnowka@home.pl

Jednocześnie zachęcamy osoby objęte kwarantanną, jak również innych mieszkańców miasta Hajnówka, do skorzystania ze wsparcia psychologicznego poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 85 682 20 11 wewnętrzny 45, poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dyrektor MOPS
Mariusz Iwaniuk