OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko – psychologa w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 działającego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizowanego projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Zgodnie Art 21 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U.2019.0.2407 ze zm.)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS.
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Wymagane dokumenty:

  1. Karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  2. W przypadku zmiany stanu cywilnego-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  3. W przypadku ustalenia opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

Nie wielkie uczynki się liczą, ale te

niepozorne spełnione z wielkim sercem”

Matka Teresa

Dnia 21 grudnia 2020 r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele uczniów kl. I Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z wychowawcą oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z opiekunkami realizującymi usługi opiekuńcze. Celem spotkania było przekazanie paczek świątecznych wykonanych przez młodzież I kl Technikum Logistycznego dla starszych podopiecznych MOPS objętych usługami opiekuńczymi. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za czynny wkład w organizację świątecznej paczki dla naszych seniorów. Szczególne podziękowania składamy w imieniu obdarowanych za hojność w czynieniu Świąt Bożego Narodzenia tak wyjątkowymi, pełnymi radości i wzruszenia.