Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne doradztwo zawodowe

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne doradztwo zawodowe w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20. Czytaj dalej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne doradztwo zawodowe”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne poradnictwo prawne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo prawne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20. Czytaj dalej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne poradnictwo prawne”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne wsparcie psychologiczne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne wsparcie psychologiczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20. Czytaj dalej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne wsparcie psychologiczne”

Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku ponownego naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 24 czerwca 2021 r. wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Sylwia Berk

Nowokornino

2

Tomasz Wojsz

Białystok

Zapytanie ofertowe nr 4/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Indywidualne poradnictwo prawne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO kod CPV 79100000-5.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 4/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU”

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na indywidualne poradnictwo prawne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce unieważnia zapytanie ofertowe nr 4/2021 na zadanie prowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Klub Integracji Społecznej „Kurnik” nr projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20. Czytaj dalej „Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na indywidualne poradnictwo prawne”

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko doradca zawodowy w ramach realizowanego projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE”

Rekrutacja do projektu Klub Integracji Społecznej Kurnik

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza mieszkańców miasta Hajnówka do zgłaszania się do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej Kurnik„. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „Rekrutacja do projektu Klub Integracji Społecznej Kurnik”