Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Uczestników Projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 38 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK” w ramach realizacji zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 38 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe cattering zad. 7
Zał. nr 1 Formularz ofertowy catering zad. 7
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym
Zał. nr 4 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 5 Wzór umowy

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu kod CPV 80000000-4.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego trening interpersonalny
Zał. nr 1 formularz oferty trening interpersonalny
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce – dzień 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS w Hajnówce. Dlatego też w dniu 25 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce będzie nieczynny.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej „Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022”

Dotyczy ponownego zapytania ofertowego nr 3/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na dostarczenia serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej „Dotyczy ponownego zapytania ofertowego nr 3/2022”

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na realizację usług: „Animacja grup samopomocowych” oraz „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” zaprasza do składania ofert na realizację usług: część I „Animacja grup samopomocowych” oraz część II „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS” kod CPV 85320000-8. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU”