Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na realizację usług: „Animacja grup samopomocowych” oraz „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” zaprasza do składania ofert na realizację usług: część I „Animacja grup samopomocowych” oraz część II „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS” kod CPV 85320000-8. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU”

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

 

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych. Czytaj dalej „PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK””

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2022 na usługę cateringowądostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20 w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane w dniu 30 marca 2022 r. na stronie internetowej mops-hajnowka.pl wpłynęły 2 oferty.

W dniu 06.04.2022 r. Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 16.07.2021r dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym określonych w zapytaniu. W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono, iż obie złożone oferty w znacznym stopniu przekraczają przewidziany w projekcie budżet na realizację tego zadania.

W związku z powyższym zapytanie na realizację usługi cateringowej dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” zostanie ogłoszony niezwłocznie ponownie.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 2/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik””

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych. Czytaj dalej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK””

APEL BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji na ich ojczyznę.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Wszelkie produkty i pomoc rzeczową można przekazać za pośrednictwem magazynu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy Lipowej 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 18.00 a także w każdym innym terminie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z MOPS tel. 85 682 20 11. Czytaj dalej „APEL BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA”

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce

Jak co roku podczas ferii zimowych w świetlicy dużo się działo. Uczestnicy spędzali czas na rozwijaniu swoich pasji, zainteresowań i zdolności. Wspólnie się bawili, grali w gry, rozwiązywali zagadki, łamigłówki, brali udział w warsztatach plastycznych. Podczas nich powstały min. jedyne w swoim rodzaju poduszeczki-przytulanki, figurki i płaskorzeźby z masy solnej, podkładki pod kubki z papierowej wikliny i wiele rysunków. W Dzień Pozytywnego Myślenia dzieci szukały pomysłów na to, jak dbać o dobry nastrój. Czytaj dalej „Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. W wyniku ponownego ogłoszenia z dnia 21-01-2022 roku do wyznaczonego na dzień 05-02-2022 r do godziny 1200 terminu dokumenty aplikacyjne złożyła 1 kandydatka, spełniająca wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, która została zakwalifikowana do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia wiadomości merytorycznych. Czytaj dalej „Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce”