Burmistrz Miasta Hajnówka

zwraca się z ogromną prośbą i apelem o wsparcie dla 20 rodzin z Hajnówki poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 25 marca br., w bloku przy ul. Piłsudskiego 50.

Pożar strawił dorobek całego życia wielu rodzin. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, w formie rzeczowej ( żywność z długim terminem ważności , środki higieny osobistej oraz środki czystości ) aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ze swej strony udzieli wsparcia finansowego uwarunkowanego przepisami prawa zaś służby miejskie zapewniły na obecną chwilę czasowe lokale zastępcze dla poszkodowanych.

Darowizny w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie” które w ramach programu „ Pomoc pogorzelcom” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 24 , będzie zbierało darowizny (od pon. do piat. w godz. 10:00 – 14:00) a następnie dystrybuowało wśród potrzebujących pogorzelców z bloku przy ul. Piłsudskiego 50.

Za wszelkie wsparcie udzielone, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

 

         Burmistrz Miasta Hajnówka 

          Jerzy Sirak