Apel Burmistrza Miasta Hajnówka

Zwracam się z ogromną prośbą i apelem o wsparcie dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w piątek 12 lutego 2021 r. w Hajnówce przy ul. Dolnej 28.

Pożar strawił dorobek całego życia Pani Anny i jej syna. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, w formie rzeczowej, bądź finansowej, aby nie pozostawali obojętni na los rodziny dotkniętej nieszczęściem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ze swej strony udzieli wsparcia finansowego uwarunkowanego przepisami prawa.

Darowizny w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy 11 Listopada 24, (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00). Dodatkowo udostępniony będzie numer konta: 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480, za pośrednictwem którego można przekazać poszkodowanej rodzinie pomoc finansową.

Za wszelkie udzielone wsparcie, w imieniu osób poszkodowanych, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

APEL BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA