BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA UDZIELANE W DENTOBUSIE

W dniach 1, 2 i 6 sierpnia 2018 r. dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych, świadczonych w Dentobusie, który przyjedzie do Hajnówki.

Dentobus jest mobilnym, w pełni wyposażonym gabinetem stomatologicznym, z lekarzem stomatologiem i asystentką stomatologiczną. Są w nim udzielane świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne m.in. badania okresowe i kontrolne, leczenie zębów. Dentobus ma ułatwić dzieciom i młodzieży dostęp do opieki stomatologicznej, bez ponoszenia przez rodziców dodatkowych kosztów.

Z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych będzie można skorzystać od godziny 8.30, w dniach i miejscach postoju Dentobusu, jak poniżej:

1 sierpnia 2018r. Dentobus ustawiony będzie na parkingu przed Urzędem Miasta,

2 sierpnia 2018r. Dentobus ustawiony będzie przy Przedszkolu Nr 1, ul. Jagiełły 7,

6 sierpnia 2018r. Dentobus ustawiony będzie przy Przedszkolu Nr 5, ul. Reja 2.

Aby dzieci i młodzież mogły skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych niezbędna jest pisemna zgoda rodzica. Druk powyższego dokumentu można pobrać:

– w hajnowskich przedszkolach,

– ze strony internetowej Urzędu Miast Hajnówka:  www.hajnowka.pl,

– w Urzędzie Miasta Hajnówka (pokój 11, parter),

– ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mops-hajnowka.pl i bezpośrednio w ośrodku,

– w Dentobusie.

Urząd Miasta Hajnówka

karta stomatologiczna dentobus