Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Hajnówka, dnia 13-04-2021 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: podinspektor w MOPS Hajnówka w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 1 kwietnia 2021 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

L. p.    Imię i nazwisko               Miejsce zamieszkania

1.         Krystyna Kośko               Hajnówka

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk