KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w okresie wzmożonych przypadków zachorowań i jednoczesnym zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w miarę możliwości prosi o załatwianie spraw w formie elektronicznej (mops-hajnowka@home.pl) lub telefonicznie (85 – 6822011), a także o ograniczenie osobistych wizyt w MOPS jak i w Placówce Wsparcia Dziennego tj. Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem MOPS, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W zależności od wniosku/potrzeby klienta wdrożone zostaną odpowiednie procedury obowiązujące w sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie informujemy, iż planowane na dzień 17 marca 2020r. jednorazowe wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ) z uwagi na zaistniałą sytuację odbywać się będzie sukcesywnie z podziałem na mniejsze grupy i będzie czasowo rozłożone z uwzględnieniem posiadanego przez beneficjenta numeru talonu.

Tabela z podziałam na grupy i terminem wydania żywności poniżej:

DATA NUMER GODZINA
     
17.03.2020 1 – 20 1000
21 – 40 1100
18.03.2020 41 – 60 1000
61 – 80 1100
19.03.2020 81 – 100 1000
101 – 120 1100
20.03.2020 121 – 140 1000
141 – 160 1100
21.03.2020 161 – 180 1000
181 – 200 1100
23.03.2020 201 – 220 1000
221 – 240 1100
24.03.2020 241 – 260 1000
261 – 280 1100
25.03.2020 281 – 300 1000
301 – 320 1100
26.03.2020 321 – 340 1000
341 – 360 1100
27.03.2020 361 – 380 1000
381 – 400 1100
28.03.2020 401 – 420 1000
421 – 440 1100
30.03.2020 441 – 460 1000
461 – 480 1100
31.03.2020 481 – 500 1000
501 – 529 1100