Kolonie 2019

Wakacje poza nami, ale pozostały wspomnienia z pięknego wakacyjnego czasu.

Tradycyjnie w drugiej połowie Sierpnia Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce zorganizowało wypoczynek letni grupie dzieci. Realizacja kolonii była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wypoczynku brało udział 20 dzieci, które zamieszkały w Ośrodku Wypoczynkowym CARINO w Nowej Łuce.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne tj. zawody sportowe, spartakiada, turnieje, konkursy plastyczne, gry planszowe, dyskoteki, ogniska wypełniały letnie dni.

Dodatkowo dzieci zapoznały się z tematyką bezpieczeństwa wypoczynku letniego, oraz brały udział w zajęciach profilaktycznych z zakresu szkodliwości alkoholu, dopalaczy, papierosów oraz narkotyków.