Informacja o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Hajnówka

Na podstawie uchwały NR VI//31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka do 2033 roku” z dniem 26 października 2022r.

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka do 2033 roku”, w którym wskazano tendencje i prognozy zmian społecznych, cele i kierunki działań, które mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców miasta Hajnówka, zapewnieniu godziwych warunków życia i usług dzieciom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym, starszym, zapobiegać marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

Ponadto w dniu 15 listopada 2022r.,  w godzinach 9:00 – 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce (sala konferencyjna) przy ul. 11 Listopada 24 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Strategii.

Projekt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka do 2033 roku dostępny jest w miejskim portalu internetowym www.hajnowka.pl, bip.hajnowka.pl, www.mops-hajnowka.pl oraz będzie dostępny podczas spotkania konsultacyjnego.

Wyniki konsultacji będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Hajnówka oraz na stronie internetowej www.hajnowka.pl

Do pobrania:
Zarządzenie 176/2022
Uchwała nr VI/31/11 z 2011 r.
Strategia