Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne poradnictwo prawne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo prawne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Chrzanowska, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 14, 15-419 Białystok

  2. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert, których porównanie i ocenę zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja
w kryterium ceny

1.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Chrzanowska, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 14, 15-419 Białystok

100 pkt

2.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelika Pikura-Zawadzka, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok.16D, 15-094 Białystok

97 pkt

3.

Katarzyna Tomaszuk, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Hanna Tomaszuk, ul. Zielona 5, 17-200 Hajnówka

62 pkt

4.

Kancelaria Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s. c. , ul. E. Orzeszkowej 32 lok.502, 15-084 Białystok

62 pkt

5.

Robert Kozarzewski Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Kozarzewski, ul. Chocimska 14, lok. 3, 00-791 Warszawa

50 pkt

Uzasadnienie:

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż złożona oferta Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Chrzanowska, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 14, 15-419 Białystok nie podlega odrzuceniu,Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy, Zamawiający wybrał ofertę wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.