KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo znak: – PS-V.9421.18.2020.BP) z dnia 23 kwietnia 2020 roku przedłuża się się do dnia 24 maja 2020 roku zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Prosimy uczestników zajęć prowadzonych dotychczas w Świetlicy Socjoterapeutycznej o pozostanie w domach.

Poniżej treść polecenia Wojewody Podlaskiego:

Decyzja Wojewody zawieszenie do 24.05.2020