Zapytanie ofertowe nr 4/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Indywidualne poradnictwo prawne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO kod CPV 79100000-5.

Załączniki (pdf):

Ogłoszenie rozeznanie radca prawny KIS
Zał. nr 1 formularz oferty
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „KURNIK””
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny
Działanie: 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20