Nie wielkie uczynki się liczą, ale te

niepozorne spełnione z wielkim sercem”

Matka Teresa

Dnia 21 grudnia 2020 r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele uczniów kl. I Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z wychowawcą oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z opiekunkami realizującymi usługi opiekuńcze. Celem spotkania było przekazanie paczek świątecznych wykonanych przez młodzież I kl Technikum Logistycznego dla starszych podopiecznych MOPS objętych usługami opiekuńczymi. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za czynny wkład w organizację świątecznej paczki dla naszych seniorów. Szczególne podziękowania składamy w imieniu obdarowanych za hojność w czynieniu Świąt Bożego Narodzenia tak wyjątkowymi, pełnymi radości i wzruszenia.