Informacja do zapytania ofertowego z 03 lipca 2018 r.

W związku z analizą nadesłanych ofert handlowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce pragnie poinformować, iż w związku z brakiem odpowiednich środków budżetowych nie wybrał żadnej nadesłanej oferty.