Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku ponownego naboru na stanowisko pracy: Kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 22 listopada 2019 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Justyna Paszko

Kotłówka

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk