Informacja o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że zakończono procedurę naboru na realizację usługi w zakresie dożywianie dzieci w formie gorących posiłków wraz z dowozem do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce.

Do dnia 30 sierpnia 2018 tj. upływu terminu złożenia ofert do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce wpłynęły 2 oferty:

  1. „Kuchnia Ani” Anna Skalska
    17-200 Hajnówka
    ul. Lipowa 143 c
  2. „Garniec Podlaski” Walentyna Oksentowicz
    17-200 Hajnówka
    ul. Kłosowa 11.

Komisja powołana do rozstrzygnięcia wyboru uznała, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Kuchnia Ani” Anna Skalska.

Uzasadnienie wyboru

W trakcie trwania wyboru firma „Kuchnia Ani” Anna Skalska spełniła wszelkie wymagania cenowe, gwarancyjne oraz kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. O wyborze w/w oferty zadecydowała najniższa cena – 7 zł.

Z wymienioną firmą zostanie zawarta stosowna umowa. O terminie podpisania umowy zamawiający poinformuje wykonawcę telefonicznie.

Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce
Barbara Grabiak