Wypoczynek letni w Nowej Łuce

Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce zorganizowało w dniach 14 – 20 sierpnia 2018 r. wypoczynek letni grupie dzieci z rodzin zaopiekowanych przez tutejszy MOPS. Wyjazd został dofinansowany przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wypoczynku brało udział 25 dzieci, które zamieszkały w Ośrodku Wypoczynkowym CARINO w Nowej Łuce.

Obiekt posiada własną stołówkę z regionalną kuchnią, świetlicę, pomieszczenie socjalne. Dzieci miały zapewnione wyżywienie (4 posiłki dziennie), wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a także ubezpieczenie NNW i transport.

Wypoczynek umilały zajęcia sportowo-rekreacyjne tj. zawody sportowe, spartakiada, teleturnieje, konkursy plastyczne, gry planszowe, dyskoteki, plażowanie.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa wypoczynku letniego z przedstawicielami KPP w Hajnówce oraz dzielnicowym gminy Narewka, oraz w zajęciach profilaktycznych z zakresu szkodliwości alkoholu, dopalaczy, papierosów oraz narkotyków, prowadzonych przez koordynatora Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Dzieci bezpiecznie powróciły do swoich domów.