LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Hajnówka, dnia 05.08.2020 r.

 

Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: asystent rodziny (2 etaty – na zastępstwo) w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 29 lipca 2020 roku wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania

1. Justyna Paszko                Kotłówka

2. Aneta Stachera               Piaseczno

3. Sylwia Stepaniuk            Lipiny

 

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk