Hajnówka, dnia 21.08.2020r.

 

Informacja Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce (¾ etatu) w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 5 sierpnia 2020 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Marzena Tichoniuk Hajnówka

 

 

 

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce

Barbara Sienkiewicz-Surel