„KOPERTA ŻYCIA”

logo koperta życiaGmina Miejska Hajnówka rozpoczęła realizację programu „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do osób samotnych, chorych, starszych zamieszkałych w naszym mieście i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa. W ramach programu zakupionych zostało 200 sztuk „Kopert życia”.

Dystrybucja bezpłatnych zestawów odbywa się przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24, tel. (85) 682 27 06.
Osoby, które otrzymają zestaw poproszone zostaną o potwierdzenie jego odbioru.

„Koperta życia” to pakiet, który składa się z:
– plastikowej koperty zapinanej na zatrzask
– karty informacyjnej
– naklejki informacyjnej.

W karcie informacyjnej wpisuje się informacje dotyczące jej właściciela np. dane osobowe, numer telefonu do bliskich osób, grupę krwi, występujące choroby, przyjmowane leki, uczulenia i inne ważne informacje medyczne dotyczące posiadacza koperty. Kartę informacyjną wypełnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub sam posiadacz zestawu, wówczas lekarz potwierdza informacje medyczne zawarte w karcie informacyjnej.

Bardzo ważne jest aby karta informacyjna była aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści, w przeciwnym razie nie spełni ona swojej funkcji i nie będzie dokumentem wiarygodnym.

Uzupełnioną kartę informacyjną wkłada się do plastikowej koperty. Naklejkę informacyjną z nadrukiem „Koperta życia” przykleja się do zewnętrznych drzwi np. lodówki, a kopertę chowa do środka. Do koperty można włożyć dodatkowo kopie aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia, np: aktualne wyniki badań, wypisy ze szpitala.

„Koperta życia” umieszczona w miejscu widocznym i łatwo dostępnym może być pomocna w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko prowadzić akcję ratowniczą, a brak kontaktu z osobą np. po udarze, zawale może utrudniać i opóźniać taką akcję. Informacje o pacjencie zebrane w jednym miejscu, mogą okazać się przydatne dla służb ratowniczych, zwłaszcza gdy nie ma czasu ani możliwości przeprowadzenia wywiadu medycznego z nieprzytomną osobą.

Do akcji włączyły się hajnowskie instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pomocy Doraźnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HAJMED”, Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, Tormed, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie dziękuję za współpracę, zaangażowanie i zaoferowaną pomoc wszystkim instytucjom, które dołączyły do akcji „Koperta życia”.

Załączony plik:
Koperta Życia – karta informacyjna

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak