LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Hajnówka, dnia 26-04-2021 r.

Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku ponownego naboru na stanowisko pracy: podinspektor w MOPS w Hajnówka w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 15 kwietnia 2021 r. wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.      Imię i nazwisko          Miejsce zamieszkania

  1.            Elżbieta Płonka             Hajnówka
  2.            Ewa Seliwoniuk            Borysówka
  3.            Marek Baran                 Hajnówka

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk