Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwemPrzed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 19-25 lutego 2018 r.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne, psychologiczne udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych jak i organizacji pozarządowych.

W tym roku w dniach 19-25 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc również do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Przypominamy, iż pomoc ofiarom przestępstw udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach przez cały rok!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia:

 • pomoc prawną*,

 • pomoc psychologiczną*,

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację**,

 • pomoc tłumacza języka migowego**,

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,

 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
  i higieny osobistej,

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują 4 miastach w województwie podlaskim:

1. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

tel. 795 676 593

e-mail: pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl

Godziny dyżurów specjalistów:

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek:         13.00-20.00
wtorek– piątek:      09.00 – 16.00
sobota:                    08.00-12.00

2. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58

kom. 883 240 678

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl,

www.pryzmat.org.pl

Godziny dyżurów specjalistów:

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek:         12.00-20.00
wtorek– piątek:      08.00 – 16.00
sobota:                    08.00-12.00

3. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204

tel. 884 657 606

e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl

Godziny dyżurów specjalistów:

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek:         13.00-20.00
wtorek– piątek:      09.00 – 16.00
sobota:                    08.00-12.00

4.OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
tel. 774 657 604

e-mail: pokrzywdzni.lomza@pryzmat.org.pl

Godziny dyżurów specjalistów:

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek:           13.00-20.00
wtorek– piątek:        09.00 – 16.00
sobota:                      08.00-12.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
** Pomoc tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Z poważaniem,
Prezes
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Jarosław Ruszewski.