Nowy wykaz rejonów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że od 1 lutego 2019 roku na postawie zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora MOPS zmianie uległy rejony pracy i działania obsługiwane przez pracowników socjalnych.

Nowy wykaz rejonów pracy pracowników socjalnych znajduje się w zakładce – Wykaz Rejonów Pracy i Pomocy Środowiskowej obsługiwanych przez pracowników socjalnych.