PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” od 01 grudnia 2018r., rozpoczęło realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019 we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok oraz przy zaangażowaniu Władz Miasta Hajnówka, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące z miasta Hajnówka będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Od grudnia 2018r., do czerwca 2019r., w Hajnowskim Stowarzyszeniu „Sami Sobie” osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych (informacja o asortymencie – produktach w załączniku).

Informujemy, iż żywność będzie wydawana w Hajnówce przy ul. Lipowej 39

(tj. budynek po byłej kotłowni na osiedlu Lipowa).

Pierwszym terminem wydawania żywności jest dzień 19 grudnia 2018r.

W załączniku:

  1. Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020