Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza mieszkańców miasta Hajnówka do zgłaszania się do Klubu Integracji Społecznej „KURNIK” w ramach utrzymania rezultatów projektuKlub Integracji Społecznej „Kurnik”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem działalności Klubu Integracji Społecznej „KURNIK” jest reintegracja i aktywizacja zawodowa dorosłych mieszkańców miasta Hajnówka, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie na terenie miasta Hajnówka,

  • korzystanie z pomocy społecznej w MOPS Hajnówka,

  • zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny i ma ułatwić uczestnikom nabycie kwalifikacji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania KIS będą prowadzone w formie: zajęć z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, konsultacji z prawnikiem. Istnieje możliwość korzystania z Kawiarenki Internetowej, w której uczestnicy będą mogli uzyskać pomoc specjalistów lub stworzyć dokumenty aplikacyjne.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.