Ruszył kolejny etap wsparcia w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

21 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce rozpoczął się kolejny etap wsparcia dla beneficjentów projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy rozpoczęli cykl spotkań indywidualnych z psychologiem, które mają przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań. Dzięki zajęciom prowadzonym w takiej formie uczestnicy będą mieli szansę poznać samych siebie, nauczyć się panować nad emocjami, podwyższyć swoją samoocenę oraz zostaną zmotywowani do aktywnego działania w zakresie poszukiwania pracy.