Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Uczestników Projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce.

W trakcie spotkania Pani dr Anna Wasiluk Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce przedstawiła Uczestnikom Projektu cztery moduły szkoleniowe:

  • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami E grupa I i modułem pielęgnacji terenów zielonych oraz organizacją usług w zakresie sprzątania.

  • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i modułem wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

  • Opiekun osoby zależnej z modułem masażu.

  • Pracownik kuchni z organizacją przyjęć i obsługą cateringu.

Każdy z kursów ma na celu uzyskanie przez Uczestników Projektu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy.

Po ukończeniu kursów zawodowych każdy Uczestnik Projektu otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Szkolenia zawodowe odbywać się będą w siedzibie Ośrodka ZDZ w Hajnówce, który mieści się przy ul. Armii Krajowej 52.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu.