DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MOPS W HAJNÓWCE W RAMACH PROGRAMU INICJATYW PRACOWNICZYCH “FORMY – FABRYKA INICJATYW” REALIZOWANEGO PRZEZ FABRYKĘ MEBLI FORTE W HAJNÓWCE

Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz wolontariusze z Fabryki Mebli ,,FORTES.A. w Hajnówce wspólnie realizowali projekt pt. ,,Zagospodarowanie skwerku przy Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS i doposażenie kącika zabaw w ramach programu ,,FORMY- FABRYKA INICJATYWedycja V 2019. Liderem projektu była Pani Anna Michalak. Wspierały ją Panie: Ewa Romaniuk, Anna Michalak i Dorota Wołkowycka – pracownice firmy FORTE. W działania projektowe włączyły się również dzieci uczęszczające do świetlicy oraz ich rodzice.

Pozyskane fundusze zostały wykorzystane na zakup 4 ławek zewnętrznych, które zostały zamontowane na placu przy świetlicy. Wsparcia w montażu udzielili wolontariusze z firmy FORTE oraz dzieci, ich rodzice i kadra świetlicy. Plac zyskał miejsce do odpoczynku i regeneracji sił podczas pobytu na świeżym powietrzu. Został zakupiony nowy sprzęt do gier i zabaw ruchowych. Były to min. wielka plansza do rzutek oraz zestaw składający się z pachołków, woreczków, szarf, opasek itp. Dzięki temu przyjemniej spędzało się czas na podwórku, a zajęcia prowadzone przez wychowawców zostały urozmaicone. W świetlicy został odświeżony kącik zabaw poprzez zakup nowego zestawu klocków piankowych, materaca, siedzisk oraz krzeseł. Uczestnicy korzystają z nich podczas zajęć organizowanych w świetlicy, spędzają w kąciku zabaw swój czas wolny. Dodatkowo w ramach środków własnych została wymieniona stara, zniszczona żaluzja na dobraną kolorystycznie roletę. Na parapetach zewnętrznych zostały ustawione donice z kwiatami, które dzieci same dobrały i posadziły podczas zajęć świetlicowych. Wszystko to przyczyniło się do poprawy warunków zabaw oraz wpłynęło na estetykę wnętrza i placu. Zakupy i działania projektowe sprawiły, że dzieci chętnie brały udział w różnego rodzaju aktywnościach, miały okazję do rozwojowego i miłego spędzenia czasu wolnego w świetlicy.

W dniu 23.09.2019 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym udział wzięli P. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, P. Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS w Hajnówce, P. Barbara Sienkiewicz-Surel – Zastępca Dyrektora MOPS, P. Wojciech Rainko – Dyrektor Fabryki Mebli FORTE oddział Hajnówka, P. Anna Michalak – Lider projektu, P. Ewa Romaniuk, P. Anna Michalak i P. Dorota Wołkowycka – pracownice firmy FORTE, wychowawcy i dzieci uczęszczające do świetlicy. Dzieci wręczyły gościom własnoręcznie przygotowane upominki oraz zaprosiły wszystkich na wspólne warsztaty robienia biżuterii z koralików.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom firmy FORTE w Hajnówce oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji projektu.

Wychowawcy świetlicy