Informacja o otwarciu świetlicy

Informujemy, iż od dnia 27.05.2020 Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce mieszcząca się przy ul. Ks. I. Wierobieja 18, wznowiła swoją działalność zgodnie z “Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego” opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Rodzice i uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w zajęciach proszeni są o zapoznanie się z w/w rekomendacjami i przestrzegania zasad panujących w placówce.

Świetlica jest czynna w dniach:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

10.00 – 15.30

SOBOTA 10.00 – 14.30

rekomendacje odwieszenie działalności od 25 maja dla placówek wsparcia dziennego po akceptacji GIS (PDF)