Zapytanie ofertowe nr 4/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu kod CPV 80000000-4.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego trening interpersonalny
Zał. nr 1 formularz oferty trening interpersonalny
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych