Zapytanie ofertowe nr 7/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację USŁUGI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – kod CPV – 66512100-3.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego (bez listy imiennej) od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) na rzecz 45 osób – uczestników projektu pn. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce. Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wsparcia.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez firmy ubezpieczeniowe i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych gotowych do realizacji ww. usługi.

Ogłoszenie ubezpieczenie NNW KIS
Zał. nr 1 formularz oferty
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych