Zapytanie ofertowe nr 8/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na zakup 5 laptopów do kawiarenki klubowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na zakup 5 laptopów do kawiarenki klubowej w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik” kod CPV 30213100-6. (charakterystyka zamawianego przedmiotu stanowi załącznik nr 1.)

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez wykonawców gotowych do realizacji ww. usługi.

Zapytanie ofertowe komputery KIS
zał. nr 1 charakterystyka zamawianego przedmiotu
Zał. nr 2 formularz oferty
Zał. nr 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 4 projekt umowy laptopy KIS