Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 24
tel. 856822011, 858767600
mops-hajnowka@home.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych
17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 24
tel. 858767500

Świetlica Socjoterapeutyczna
17-200 Hajnówka
ul. Ks. I. Wierobieja 18
tel. 858767519

Inspektor Danych Osobowych
Iwona Malczyk        malczyk@togatus.pl

.