DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/23 PROWADZONEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 22.09.2005 r Dz. U. Nr.189 poz 1598 zapraszamy do składania ofert na realizację usług specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej w ilości 1godziny tygodniowo i integracji sensorycznej w ilości 1 godziny tygodniowo.

Oferty należy składać do 29.09.2023 r. w sekretariacie MOPS. Bliższe informacje pod nr tel. 858767123