Informujemy, że osoby zamieszkałe w Gminie Miejskiej Hajnówka mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce wnioski o dodatek osłonowy

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Czytaj dalej „Informujemy, że osoby zamieszkałe w Gminie Miejskiej Hajnówka mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce wnioski o dodatek osłonowy”

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Zgodnie Art 21 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U.2019.0.2407 ze zm.)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS.
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Wymagane dokumenty:

  1. Karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  2. W przypadku zmiany stanu cywilnego-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  3. W przypadku ustalenia opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

UWAGA dotycząca wniosków 500 +

Przypominamy, iż okres przyznania świadczenia wychowawczego 500+ trwa od 2019 roku do 2021 roku. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski w roku 2019 i 2020, mają przyznane świadczenie wychowawcze do 31.05.2021r., więc nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Nowe wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 r. W przypadku wniosków złożonych elektronicznie od 1 lutego 2021r.

DOBRY START

Program Dobry Start

Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
Czytaj dalej „DOBRY START”

Komunikat ws. programu „Rodzina 500+” i zmian w świadczeniach dla rodzin

Korzystanie ze świadczeń w zbliżającym się okresie świadczeniowym 2017/2018 wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe od 1 sierpnia 2017 r. Należy pamiętać, że świadczenia nie są przyznawane z urzędu i trzeba o nie wnioskować co roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze? Czytaj dalej „Komunikat ws. programu „Rodzina 500+” i zmian w świadczeniach dla rodzin”