Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Hajnówka, dnia 2019-08-23

OGŁOSZENIE DYREKTORA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik socjalny (2 – etaty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej „Nabór na stanowisko: pracownik socjalny”

„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU POCHODZĄ Z NABORU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18 W RAMACH KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REALIZUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” to przedsięwzięcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wykorzystując instrumenty aktywnej integracji oraz koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników/czek projektu podejmowane będą nie standardowe działania, które rzadko wykorzystywane są przez ośrodki pomocy społecznej w walce z wykluczeniem społecznym. Czytaj dalej „„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ”