WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

W czasie tegorocznych wakacji dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce uczestniczyły w szeregu zajęć organizowanych w placówce: plastycznych, edukacyjnych, sportowych oraz grach i zabawach świetlicowych. Czytaj dalej WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

KOMUNIKAT

Zawieszenie działalności
Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na polecenie Wojewody Podlaskiego (pismo – PS-V.9421.173.2020.AM) z dnia 12 listopada 2020 roku informujemy, że na okres od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada  2020 r. zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Ks. I. Wierobieja 18 działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Czytaj dalej KOMUNIKAT

WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE – CZĘŚĆ 3

Wakacje w Świetlicy 2020Wakacyjnych atrakcji ciąg dalszy…

Ostatnie trzy tygodnie wakacji wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce spędzili bardzo aktywnie. Było wiele wspólnej zabawy, gier i zabaw świetlicowych oraz na świeżym powietrzu. Czytaj dalej WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE – CZĘŚĆ 3

Wakacje w Świetlicy – część 2

Kolejne dni spędzane w świetlicy obfitowały w wiele atrakcji. Graliśmy w gry świetlicowe i podwórkowe, wychodziliśmy na plac zabaw, tworzyliśmy teatrzyki zainicjowane przez dzieci. Na warsztatach plastycznych powstały między innymi przepiękne pejzaże malowane pastelami, słoneczniki ze starych płyt CD oraz kwiaty wyszywane metodą haftu matematycznego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji mogliśmy korzystać z atrakcji Parku Wodnego w Hajnówce. Do końca wakacji zagościmy tam jeszcze kilka razy. Czytaj dalej Wakacje w Świetlicy – część 2

WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Gry, zabawy i zajęcia dzieci na wakacjach.Tegoroczne wakacje w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce upływają niezwykle atrakcyjnie i wesoło. Zajęcia dostosowane są do zainteresowań dzieci rozwijając w ten sposób ich kreatywność i pomysłowość. Czytaj dalej WAKACJE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Informacja o otwarciu świetlicy

Informujemy, iż od dnia 27.05.2020 Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce mieszcząca się przy ul. Ks. I. Wierobieja 18, wznowiła swoją działalność zgodnie z “Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego” opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Rodzice i uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w zajęciach proszeni są o zapoznanie się z w/w rekomendacjami i przestrzegania zasad panujących w placówce.

Świetlica jest czynna w dniach:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

10.00 – 15.30

SOBOTA 10.00 – 14.30

rekomendacje odwieszenie działalności od 25 maja dla placówek wsparcia dziennego po akceptacji GIS (PDF)

FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Ferie zimowe już za nami. Dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce mogły spędzić ferie zimowe korzystając z wielu atrakcji. W świetlicy organizowane były różnego rodzaju zajęcia. Dzieci miały zapewnioną opiekę wychowawczą, zorganizowany czas wolny, mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zjeść ciepły posiłek. Czytaj dalej FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MOPS W HAJNÓWCE W RAMACH PROGRAMU INICJATYW PRACOWNICZYCH “FORMY – FABRYKA INICJATYW” REALIZOWANEGO PRZEZ FABRYKĘ MEBLI FORTE W HAJNÓWCE

Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz wolontariusze z Fabryki Mebli ,,FORTES.A. w Hajnówce wspólnie realizowali projekt pt.  ,,Zagospodarowanie skwerku przy Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS i doposażenie kącika zabaw w ramach programu ,,FORMY- FABRYKA INICJATYWedycja V 2019. Liderem projektu była Pani Anna Michalak. Wspierały ją Panie: Ewa Romaniuk, Anna Michalak i Dorota Wołkowycka – pracownice firmy FORTE. W działania projektowe włączyły się również dzieci uczęszczające do świetlicy oraz ich rodzice. Czytaj dalej DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MOPS W HAJNÓWCE W RAMACH PROGRAMU INICJATYW PRACOWNICZYCH “FORMY – FABRYKA INICJATYW” REALIZOWANEGO PRZEZ FABRYKĘ MEBLI FORTE W HAJNÓWCE

Wiosna w świetlicy

W dniu 05.04.2019 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Licznie zgromadzeni goście przybyli na przedstawienie w wykonaniu podopiecznych świetlicy pt. ”Eko-wiosna”. Na widowni zasiadły rodziny małych artystów oraz Pan Sekretarz Urzędu Miasta Hajnówka – Jarosław Grygoruk, Pan Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce – Mariusz Iwaniuk i Pani Wicedyrektor – Barbara Sienkiewicz-Surel. Czytaj dalej Wiosna w świetlicy