Wigilia w MOPS

Dnia 4 stycznia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych i potrzebujących.

Przy wigilijnym stole wspólnie zasiedli zgromadzeni podopieczni, Burmistrz Miasta, Duchowny, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy. Czytaj dalej „Wigilia w MOPS”

Informacja o wyborze – doradca zawodowy

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu „Aktywni to MY” oraz wypracowaniu indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce wpłynęła jedna oferta Pani Lucyny Wójcik.

  2. Stosując algorytm obliczania punktacji, Zamawiający przyznał następujące punkty oceny oferty:

Czytaj dalej „Informacja o wyborze – doradca zawodowy”

Informacja o wyborze – psycholog

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnych spotkań z psychologiem polegających na diagnozie potrzeb uczestników projektu „Aktywni to MY” oraz wypracowaniu indywidualnej opinii psychologicznej o każdym uczestniku projektu.

  1. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Panią Joannę Szerenos.

Czytaj dalej „Informacja o wyborze – psycholog”

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że : Czytaj dalej „Rozeznanie rynku – doradca zawodowy”

Rozeznanie rynku – psycholog

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że : Czytaj dalej „Rozeznanie rynku – psycholog”