Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce

W wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 22 została wybrana Pani Małgorzata Gdowska zamieszkała w Hajnówce. Czytaj dalej „Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce”

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 28 na 29 lutego 2024r. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych, które jest niezbędnym wstępem do wszelkich dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności oraz wpływa na kształtowanie kierunków polityki społecznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym. Czytaj dalej „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”

ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Na podstawie art. 129 §1, art. 130 §1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), § 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5225) oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 16 czerwca 2016 roku zarządza się co następuje: Czytaj dalej „ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce”

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Czytaj dalej „Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.”

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Pani Diana Kendyś

Hajnówka

2.

Pani Paulina Adamczuk

Hajnówka

Rozmowy kwalifikacyjne z ww. kandydatkami odbędą się dnia 14-12-2023 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul 11 Listopada 24, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym kandydatek.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk

ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w kwietniu 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Na podstawie § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz 5225) oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 16 czerwca 2016 roku w związku z art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) zarządza się co następuje: Czytaj dalej „ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w kwietniu 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce”

Informacja o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Hajnówka

Na podstawie uchwały NR VI//31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka do 2033 roku” z dniem 26 października 2022r. Czytaj dalej „Informacja o konsultacjach społecznych”