Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Hajnówka, dnia 13-04-2021 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy: podinspektor w MOPS Hajnówka w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 1 kwietnia 2021 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

L. p.    Imię i nazwisko               Miejsce zamieszkania

1.         Krystyna Kośko               Hajnówka

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia, aby ten czas wypełniony był nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens istnienia. Pogody w sercu
i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz samych pięknych chwil spędzonych
w gronie najbliższych osób.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Hajnówce wraz z pracownikami.

Apel Burmistrza Miasta Hajnówka

Zwracam się z ogromną prośbą i apelem o wsparcie dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w piątek 12 lutego 2021 r. w Hajnówce przy ul. Dolnej 28.

Pożar strawił dorobek całego życia Pani Anny i jej syna. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, w formie rzeczowej, bądź finansowej, aby nie pozostawali obojętni na los rodziny dotkniętej nieszczęściem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ze swej strony udzieli wsparcia finansowego uwarunkowanego przepisami prawa.

Darowizny w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy 11 Listopada 24, (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00). Dodatkowo udostępniony będzie numer konta: 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480, za pośrednictwem którego można przekazać poszkodowanej rodzinie pomoc finansową.

Za wszelkie udzielone wsparcie, w imieniu osób poszkodowanych, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

APEL BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy

W dniu 28 stycznia 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce. W inauguracji uczestniczyły władze naszego miasta, wykonawca inwestycji oraz duchowieństwo. Zaproszonych gości powitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce Pan Mariusz Iwaniuk. Celem otwarcia Dziennego Domu Pomocy jest zapewnienie usług społecznych wysokim standardzie. Docelowo Dzienny Dom Pomocy przystosowany jest do objęcia wsparciem 20 uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka zapewniać będzie szeroki wachlarz wsparcia w postaci terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mieli zapewnione dwa posiłki dziennie podczas pobytu, a także zostaną objęci wsparciem psychologa i radcy prawnego. Czytaj dalej Otwarcie Dziennego Domu Pomocy

BEZPIECZNA PLACÓWKA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Miło nam poinformować, że Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce otrzymała tytuł BEZPIECZNEJ PLACÓWKI LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYw ramach konkursu informacyjno – edukacyjnego pn. Kronika wakacyjna”.

Organizatorem konkursu był Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Czytaj dalej BEZPIECZNA PLACÓWKA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY