Projekt „Aktywni to MY”

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pt. „Aktywni to MY” skierowany jest do osób zamieszkujących obszar miasta Hajnówka, które ukończyły 18 rok życia oraz:

  • korzystają z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikują się do takiej pomocy;
  • bezrobotnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP bądź niezarejestrowanych.

Czytaj dalej „Projekt „Aktywni to MY””

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza na wykład poświęcony Delecji 22q11 (Zespołu DiGeorge’a), czyli wadzie genetycznej występującej coraz częściej w populacji, a jednocześnie mało znanej wśród specjalistów. Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy z etiologią, głównymi objawami oraz wyzwaniami wychowawczymi i edukacyjnymi dzieci borykających się z Delecją 22q11. Czytaj dalej „Zaproszenie”