Wigilia dla podopiecznych

20 grudnia 2019r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, już po raz kolejny, odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i potrzebujących.

Przy wigilijnym stole zasiedli podopieczni, zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, Sekretarz Jarosław Grygoruk, Ksiądz Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce – Zbigniew Niemyjski, Ksiądz Jan Wołkowycki – wikariusz Prawosławnej Parafii Św. Dymitra w Hajnówce oraz Dyrektor MOPSu Mariusz Iwaniuk wraz z pracownikami.

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń Dyrektora MOPSu oraz Burmistrza i duchownych. Dzięki dzieciom ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Hajnówce, które po raz pierwszy zaszczyciły nas swoją obecnością, mogliśmy wysłuchać tradycyjnych kolęd. Następnie kolędnicy zostali obdarowani świątecznymi prezentami. Wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem oraz prosforą, składając sobie ciepłe i szczere życzenia. Po wspólnej modlitwie wszyscy razem zasiedliśmy do stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Podczas spotkania panowała ciepła i rodzinna atmosfera. Wszyscy mogliśmy poczuć świąteczny nastrój Bożego Narodzenia.

Apel o wsparcie pogorzelcom

Hajnówka, dnia 18-12-2019

Burmistrz Miasta Hajnówka

zwraca się z ogromną prośbą i apelem o wsparcie dla Państwa Kiełbaszewskich z Hajnówki na odbudowę zniszczonego domu.

W dniu 17 grudnia 2019 roku zostali oni pozbawieni dachu nad głową w wyniku niewyobrażalnej tragedii – pożaru. Liczy się każda złotówka wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ze swej strony udzielił wsparcia finansowego uwarunkowanego przepisami prawa. Środki te pozwolą na bieżące zaspokojenie potrzeb rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoliłoby na przeprowadzenie remontu i powrót rodziny do mieszkania.

W akcję pomocy włączyło się Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”, które to m.in. udostępniło konto bankowe w celu wsparcia rodziny. Środki finansowe prosimy przekazywać na konto nr:08 2030 0045 1110 0000 0375 6480, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem – „Pomoc dla Pogorzelców”

Okażmy solidarność i wsparcie. Hajnowianie już nie raz pokazali, że potrafią wesprzeć potrzebujących, a każdy grosik przybliża rodzinę do celu. Z góry dziękuję za każdą okazaną pomoc.

Z poważaniem:
Burmistrz
Jerzy Sirak

INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko pracy – kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. Czytaj dalej „INFORMACJA”

Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku ponownego naboru na stanowisko pracy: Kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 22 listopada 2019 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Justyna Paszko

Kotłówka

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Zapytanie ofertowe

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy wyboru podmiotu, który zapewni produkty do serwisu kawowego dla uczestników projektu „HEJ DO PRZODU” – Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe”