Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Zgodnie Art 21 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U.2019.0.2407 ze zm.)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS.
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Wymagane dokumenty:

  1. Karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  2. W przypadku zmiany stanu cywilnego-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  3. W przypadku ustalenia opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;