Hajnówka dnia, 2018-04-26

INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce została wybrana:

Pani Barbara Grabiak zam. Hajnówka

Uzasadnienie wyboru

Pani Barbara Grabiak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z pomocą społeczną. Posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i bardzo duże doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu pozwalające na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na ww. stanowisku.

Pani Barbara Grabiak posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na ww. stanowisku, co w ocenie komisji stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków. Kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością celów pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru bardzo wysoko oceniła również umiejętności interpersonalne kandydatki.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Barbara Zdzisława Wasiluk